Luonnonmukainen kavionhoito, natural hoof care

No hoof, no horse – no frog, no hoof.

Kavion vuolentakurssi, hinta 80 € / hlö. Vuolemme hevosia ulkona, ja teuraskavioita huonon kelin sattuessa esim. navetan pihaton sisällä tai vuokratalleilla.
Käymme läpi kavion anatomiaa, ja samalla kokonaisvaltaisesti hevosen liikkeeseen vaikuttavia tekijöitä vuolussa.
Tämä kurssi ei vastusta kengittäjien työtä, vaan opetan, miten hevosta on mahdollista pitää luonnonmukaisella tavalla.

Kurssilla perehdytään siihen, miten hevonen liikkuu vuolennan mukaan. Kurssilaiset saavat kurssin ajaksi teuraskaviot ja vuoluvälineet niin oikea- kuin vasenkätisille käyttöönsä.

Eläinlääkärit ovat tarkastaneet ja hyväksyneet kavionvuolentatyylimme. Eläinlääkärit ja kengittäjät ovat tervetulleita oppimaan tästä luonnonmukaisesta vuolentatavasta. Suosittelen kaikille hevosen omistajille, jotka ovat kärsineet esim. kaviokuumeisten, liike- ja asentovirheisten hoitamisista, myös hengitystieongelmaisista hevosista. Hevosen terveys ja käytös on paljolti kavioista kiinni!

Natural hoofcare in Rattosjärvi by Tuulia, http://www.arcticnature.fi. You will learn about how the horses in the nature use their hooves, and about the natural hoof care as well as the anatomy of the whole hoof.

Tuulia Karppinen